E-Service е най-големият Европейски независим доставчик на ремонтни услуги, поддръжка и обновяванеза компоненти на терминали.

Нашата философия е да осигурим професионална и всеобхващаща услуга.

Ние ще:

Вземем дефектното оборудване
Направим пълна диагностика
Почистим
Ремонтираме
Тестваме и върнем оборудването с пълна 90-дневна гаранция

Услугата е срещу фиксирана цена, свършена в кратък и ефективен срок.

E-Service наблюдава качествено целия процес, така че бъдете спокойни за:

Време за ремонт на оборудването
Проследяване и пълен анализ на проблеми в гаранционният срок
Периодични доклади към производителите за забелязани чести проблеми
Редовни тренинг и обучителни семинари за нашите работници
Персонализирани отчети на клиента относно ремонта на дадена част/части

Всичко това е с цел да се предложи недостижима услуга на конкурентна и адекватна фиксирана цена.

Share Button